برنامه های سازمان همیاری در حوزه سهام عدالت

پیام مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در خصوص برنامه ریزی های این نهاد در حوزه سهام عدالت

شرکت تجارت سازان آویژه آریا

پیام مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در خصوص برنامه ریزی های این نهاد در حوزه سهام عدالت میثم کرمانی، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی در پیامی ویدئویی ضمن اشاره به نحوه اطلاع یابی از سهام عدالت و راه کارهای سرمایه گذاری آن در حوزه های مختلف، برنامه های ویژه شرکت تجارت سازان آویژه آریا یکی از واحدهای تابعه این نهاد در بخش سرمایه گذاری و بهره مندی بهینه شهروندان استان خراسان رضوی از فرصتهای بوجود آمده توسط این شرکت تشریح کرد.
www.tejaratsazan.com  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 13 اردیبهشت 1399
  • تعداد بازدید: 406موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار