با همت سازمان همیاری شهرداری های استان انجام می شود:

تامین نیازهای شهرداریهای خراسان رضوی در حوزه ماشین آلات

مدیریت جامع و متمرکز ماشین آلات شهرداریهای خراسان رضوی

تامین نیازهای  شهرداریهای خراسان رضوی در حوزه ماشین آلات مسئول ماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از تلاش های این نهاد برای ساماندهی و افزایش بهره وری ماشین آلات و تامین تجهیزات و دستگاه های مختلف این حوزه با تجمیع درخواستها و تامین نیازهای شهرداری های استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، ابوالقاسم جوان با اشاره به تحویل نمادین تعدادی از ماشین آلات تهیه شده توسط این نهاد به شهرداری های سمیع آباد و باخرز که ظهر امروز با حضور میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری و امیر حمزه ذاکر سرپرست دفترامورشهری استانداری انجام شد، گفت: بر این اساس بخش اول دستگاه های خریداری شده توسط سازمان همیاری شامل 2 دستگاه بکهولودر، 10 دستگاه کامیونت هیوندای ، یک دستگاه مینی بوس و ... که از محل اعتبار180میلیاردریالی خرید ماشین آلات برای شهرداری ها، توسط سازمان همیاری شهرداری ها تهیه شده است به شهرداریهای متقاضی تحویل خواهد شد.
وی افزود: با توجه به توان تخصصی و پتانسیل واحد ماشین آلات سازمان همیاری خرید ماشین آلات مذکور توسط این سازمان حدود 60میلیاردریال صرفه جویی برای شهرداری ها به همراه داشته است.
مسئول ماشین آلات سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی تصریح کرد: تجمیع و تمرکز خریدهای شهرداریها در حوزه ماشین آلات و استفاده تجارب سازمان همیاری به نفع شهرداری ها است و از هدررفت منابع مالی آنها جلوگیری می کند.
جوان همچنین گفت: به زودی و با راه اندازی واحد تخصصی ماشین آلات در سازمان همیاری، سامانه مدیریت جامع نگهداری و بهره برداری، تعمیرات، آموزش و خرید اقلام و لوازم مصرفی ماشین آلات شهرداری ها ساماندهی خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت حوزه ماشین آلات چه به لحاظ مالی و همچین به عنوان ابزار اصلی تمامی فعالیتهای اجرایی در شهرداریها و حوزه مدیریت شهری، افزود: بر این اساس به منظور کمک به ساماندهی هرچه مطلوب تر این حوزه  و افزایش بهره وری ماشین آلات در شهرداریهای استان، راه اندازی و نصب نرم افزار مدیریت نگهداری و بهره برداری ماشین آلات و برگزاری دوره های آموزشی برای شهرداری ها نیز در دستورکاراین سازمان قرار گرفته است.
به گفته جوان به منظور اورهال نمودن، بازسازی و نوسازی ماشین آلات شهرداری ها، امسال پیش بینی حدود هزارمیلیاردریال اعتبار برای خرید ماشین آلات جدید و همچنین بهینه سازی تجهیزات موجود شهردرایها، جهت تقویت این حوزه در نظر گرفته شود./م.ا/2251/

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار