رئیس گروه خدمات شهری دفترامورشهری استانداری خراسان رضوی:

خرید ماشین آلات و تجهیزات از طریق سازمان همیاری به نفع شهرداری هاست

خرید ماشین آلات و تجهیزات از طریق سازمان همیاری به نفع شهرداری هاست رئیس گروه خدمات شهری اداره کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: تامین نیازهای حوزه شهری به ویژه ماشین آلات و تجهیزات مربوط به مدیریت شهرها از طریق سازمان همیاری به نفع شهرداری های استان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، مهدی سالم با اشاره به واگذاری پیگیری و خرید ماشین آلات شهرداری ها به صورت متمرکز به سازمان همیاری در سال جاری گفت: این امر به نحو مطلوبی در کاهش هزینه ها ماموریت های غیر ضروری و سایر مسائل مربوط به خرید ماشین آلات نقش به سزایی داشته و به جای این که حداقل یک نفر از هرشهرداری پیگیرخرید باشد درمجموع تنها نفر از سازمان همیاری این امور را پیگیری می کند.
وی افزود: در این تمرکزگرایی، از ترددهای غیرضرور در شرایط کرونایی جلوگیری و صرفه و صلاح شهرداری ها رعایت می شود زیرا سازمان همیاری با هزینه اندکی این خدمات را به شهرداریهای استان ارائه می دهد.
سالم تصریح کرد: دفتر امور شهری به دنبال این تمرکزگرایی بود تا به جای 77شهرداری، فقط با سازمان همیاری شهرداریهای استان که اساساً چنین رسالتی را برعهده دارد، طرف حساب باشد.
وی تاکید کرد: سازمان همیاری با توجه تجربه و رسالت تعریف شده برای آن، نیازها، موقعیت جغرافیایی، بافت شهرها و... را به خوبی می شناسد و مناسب ترین گزینه برای تمرکزگرایی در خرید تجهیزات و ماشین آلات شهرداری هاست.
رئیس گروه خدمات شهری اداره کل دفتر شهری استانداری همچنین درباره وضعیت کنونی ماشین آلات شهرداری ها، گفت: امسال تعداد ماشین آلات در قیاس با سال قبل کاهش یافته ولی به دلیل افزایش قیمت آنها، میزان سرمایه گذاری دولت و شهرداری ها افزایش یافته است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون پیگیری های لازم برای تامین تعداد 16 دستگاه انواع ماشین آلات شامل 8 دستگاه کمپرسی سبک،3 دستگاه آتش نشانی، 2 دستگاه مینی بوس، 2دستگاه بکهولودر و یک دستگاه کمپرسی سنگین برای شهرداریهای استان توسط سازمان همیاری انجام شده است.
به گفته سالم، هزینه این ماشین آلات حدوداً 70میلیارد ریال بوده است که70درصد توسط دولت و 30درصد توسط شهرداری ها پرداخت شد.
وی افزود: 108دست لباس آتش نشانی، 108دست ست حفاظتی و 45دستگاه تنفسی به ارزش مجموعاً10میلیاردریال نیز برای شهرداری های استان خریداری شد.
سالم تصریح کرد: برای امسال، نیازسنجی پروژه ها و ماشین آلات اعم ازعمرانی، خدماتی و تجهیزاتی توسط دفترامورشهری انجام شده است و درصورت تامین اعتبار با همکاری سازمان همیاری شهردایهای استان تحقق خواهد یافت./پ.ج/2252/

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار