بازدید مدیران هماهنگی امورشهرداری ها ومسئول واحدماشین آلات سازمان همیاری از شهر قلندرآباد

شهردارقلندرآباد: درسرمایه گذاری و اقتصادشهری، چشم امید به همکاری سازمان همیاری داریم

شهردارقلندرآباد:  درسرمایه گذاری و اقتصادشهری، چشم امید به همکاری سازمان همیاری داریم شهردار قلندرآباد در دیدار با مدیر امورشهرداری ها و مسئول واحدماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: در سرمایه گذاری و اقتصادشهری، چشم امید به همکاری سازمان داریم.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی، ناصرحسن آبادی در این دیدارتصریح کرد: با اعتمادی که دراین شهرداری نسبت به سازمان همیاری ایجادشده است، امیدواریم مشاوره های کاربردی موثری را دررابطه با چگونگی تامین درآمدپایدار دریافت کنیم.
وی همچنین خواهان ارائه مشاوره و همکاری سازمان با شهرداری قلندرآباد در زمینه برون سپاری خدمات و تامین نیروی انسانی، سرمایه گذاری برمیراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری از جمله حمام تاریخی، قلعه تاریخی حسن آباد و آبشارچهارتکاب، خروج دامداری ها از شهر و...شد.
علی متولی طهرانی مدیرامورشهرداری های سازمان همیاری نیز دراین دیدار، قابلیت ها و توانمندی های سازمان و نحوه تعامل با شهرداری را تشریح و تصریح کرد: شهرداری قلندرآباد باید در بدو امر با مشاوره و همکاری سازمان از جمله در برون سپاری نیروی انسانی و تامین هزینه های جاری، از روزمره گی رها و سپس برای افق آن چاره اندیشی شود.
وی همچنین درباره سوق دادن سرمایه های بومی به مدیریت شهری، سرمایه گذاری برتولید گل های خاص و به ویژه گل محمدی، سوق دادن بدنه شهرداری به سمت بخش خصوصی و... مشاوره و همکاری سازمان راهکارهایی ارائه داد.
ابوالقاسم جوان مسئول واحدماشین آلات سازمان نیز با اشاره به لزوم بهینه سازی ماشین آلات شهرداری قلندرآباد گفت: افزایش بهره وری و راندمان ناوگان ماشین آلات با چابک سازی، اورهال و جایگزینی ماشین آلات فرسوده برای شهرداری لازم است که در این زمینه، سازمان حتی المقدور، مشاوره و همکاری لازم را انجام می دهد.
مدیرامورشهرداری ها ومسئول واحدماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی همچنین با همراهی شهردارقلندرآباد از حمام تاریخی قلندرآباد و ماشین آلات شهرداری بازدید به عمل آوردند و مشاوره و راهکارهایی ارائه دادند./پ.ج/2265/

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار