شهردارنیشابور عنوان کرد:

سازمان همیاری به معنای واقعی کلمه در حال همیاری شهرداری هاست

سازمان همیاری به معنای واقعی کلمه در حال همیاری شهرداری هاست شهردارنیشابور اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به معنای واقعی کلمه در حال حرکت به سوی تاثیرگذاری و همیاری با شهرداری های استان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ، علی نجفی با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرعامل و مسئولان سازمان همیاری با شهرداران شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان، اظهارکرد: شرایط به گونه ای پیش می رود که شهرداری ها بتوانند از ظرفیت های سازمان همیاری استفاده کنند و هم افزایی بین شهرداری ها ایجاد شود.
وی پیشنهاد داد: توانمندهای خرد شهرداری ها در قالب یک هلدینگ اقتصادی که شهرداری ها سهامدارش باشند و سازمان همیاری هم در آن مشارکت کند، تجمیع شود.
نجفی در عین حال ابراز امیدواری کرد که جلسات هم اندیشی دوره ای مشترک بین مسوولان سازمان همیاری، واحدهای تابعه و شهرداران مناطق مختلف استان، شکل عملیاتی هم به خود بگیرد.
وی به عنوان عضو کمیته مشورتی وزارت کشور در حوزه پسماند گفت: این وزارتخانه صرفا در قالب مجتمع های صنعتی منطقه ای به پروژه های پسماند مساعدت می کند.
دراین جلسه، حکم علی نجفی به عنوان مشاورافتخاری سازمان همیاری در حوزه اقدامات اساسی زیست محیطی، توسط مدیرعامل سازمان به وی اعطا و از آریانفر مدیر عامل و نايب معاون سازمان پسماند شهرداری نیشابور نیز قدردانی شد./ح.ج/2268/

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار