دیدارمعاون بازرگانی سازمان همیاری با مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیک؛

سازمان همیاری شهرداری ها به دنبال توسعه پایدارشهری است

سازمان همیاری شهرداری ها به دنبال توسعه پایدارشهری است معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی به همراه مدیران این معاونت با مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیک مشهد دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، در دیدار ناصر بهزاد و همراهانش با محمدمهدی اسدی، طرفین درباره همکاری دوجانبه به منظور ارتقاء توسعه پایدارشهری مذاکره کردند.
معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، هوشمندسازی حوزه حمل و نقل و پارکینگ ها، پردازش تصاویر و دوربین های بدون اپراتور را از نیازهای شهرداری های استان درحوزه ترافیک عنوان کرد.
ناصربهزاد افزود: خدمات الیت در مبلمان شهری و پارک حاشیه ای نیز می تواند توسط شرکت توسعه ارتباطات ترافیک مشهد و با مشارکت و تسهیل گری سازمان همیاری در اختیار شهرداری ها قرارگیرد.
محمدمهدی اسدی، مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیک مشهد، نیز گفت: این شرکت خدمات مختلفی در زمینه هوشمندسازی و پارکینگ ارائه می دهد که پارک حاشیه ای موسوم به الیت یکی از آنهاست و می تواند با همکاری سازمان همیاری شهرداری ها به شهرداری های استان ارائه دهد. /ح.ج/2321