معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای استان مطرح کرد؛

همکاری واحدهای بازرگانی سازمان همیاری با اتوبوسرانی و تاکسیرانی مشهد

کمک سازمان همیاری به بهبود خدمات حوزه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری مشهد

همکاری واحدهای بازرگانی سازمان همیاری با اتوبوسرانی  و تاکسیرانی مشهد معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در دیدار با مدیران عامل سازمانهای اتوبوس رانی و تاکسیرانی شهرداری مشهد بر استفاده از توان تخصصی حوزه بازرگانی، ماشین آلات و واحد مدیریت هماهنگی امور شهرداری مشهد در راستای کمک به ارتقاء خدمات حمل و نقل عمومی توسط این دو دستگاه به شهروندان و زائران علی بن موسی الرضا (ع) تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، ناصر بهزاد با اشاره به دیدارش با سعید حسینقلی زاده مقدم و احمد محبی مدیران عامل سازمان های اتوبوس رانی و تاکسی رانی مشهد که صبح امروز با همراهی مدیران واحدهای ماشین آلات، بازرگانی عمومی و هماهنگی امور شهرداری مشهد انجام شد، بر تلاش و برنامه ریزی تمامی واحدهای تخصصی معاونت بازرگانی سازمان همیاری در جهت کمک به تامین نیازهای حوزه حمل و نقل عمومی در این کلان شهر مذهبی تاکید کرد.
وی افزود: همکاریهای مشترک خوبی بین سازمان همیاری با معاونتها، سازمانها و نهاد های زیر مجموعه شهرداری مشهد وجود دارد که تلاش می شود با بهبود تعاملات و تقویت ارتباطات دوجانبه، گام های موثرتری در این راستا برداشته شود.
معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ادامه داد: این معاونت با برخورداری از توان تخصصی در حوزه ماشین آلات، بازرگانی عمومی و رسالتهای تعیین شده برای بخش مدیریت هماهنگی امور شهرداری مشهد، همواره سعی دارد، مطلوب ترین خدمات مشاوره ای، رایزنی با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تامین تجهیزات، ماشین آلات، تعمیرات و ... به سازمان اتوبوس رانی و تاکسی رانی مشهد ارائه دهد.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در این جلسه در خصوص همکاری های مشترک در حال انجام با سازمان های تاکسی رانی و اتوبوس رانی مشهد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یکی از رسالت های اصلی سازمان همیاری کمک به شهرداریها و سازمان ها و نهادهای وابسته به آنها در جهت ارتقاء حوزه های متعدد مدیریت شهری در استان است، قطعاً تمام تلاش خود را برای کمک به بهبود خدمات دهی شهرداری مشهد در حوزه اتوبوس رانی، تاکسی رانی و حمل و نقل عمومی از این طریق خواهیم کرد./م.ا/2338/

  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 22 مرداد 1399
  • تعداد بازدید: 118موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار