معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان خبر داد :

اجرای دیپلماسی برندینگ برای توسعه شهرهای خراسان رضوی

اجرای دیپلماسی برندینگ برای توسعه شهرهای خراسان رضوی معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اظهارکرد: اساس الگوی توسعه اقتصادی بر مبنای طرح اقتصاد مقاومتی، هویت بخشی به مزیت های شهری برای ایجاد رقابت و درآمد زایی است که در این راستا طرح دیپلماسی برندینگ برای اولین بار در استان خراسان رضوی اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، ناصر بهزاد اظهار با اشاره به اهمیت برند سازی شهری در جهت اجرای مطلوب طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای شهرهای استان و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در این حوزه، داشت: در وحله اول بالغ بر 40 نوع محصول خاص تولیدی شهرهای مختلف استان در چهار گروه غذایی، فرآورده های کشاورزی، صنایع دستی و محصولات معدنی 28 شهر استان با همکاری شهرداریهای مربوطه شناسایی و فرآیند تجاری سازی آنها توسط سازمان همیاری شهرداری های استان در دست اقدام است.
وی دیپلماسی برندینگ را حرکت موفق و پایدار برای ارزش آفرینی شهری دانست و ابراز داشت: بر این مبنا هدایت منابع، تمرکز برنامه های حمایتی، ظرفیت سازی جهت اشتغال و رشد شهرها بر مبنای مزیت تولید و تجارت هر شهر شکل میگیرد که قابلیت های متمایزی برای حضور در بازار های محلی، منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی لازمه پیاده سازی دیپلماسی برندینگ را نگاه بازاریابی برای برند سازی جغرافیایی و پاسخگویی به نیاز و تقاضای بازارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: بر این اساس شهرها نیز به واسطه همزمانی شهرسازی و برند سازی می توانند بهبود یافته و توسعه یابند.
وی دسترسی به مفهوم رقابت، ارتقاء جایگاه شهری و ایجاد چشم انداز مناسب در فعال سازی دریچه های درآمدی را بعنوان محوری ترین هدف طرح دیپلماسی برندینگ در استان دانست و یادآور شد: ایجاد منشوری که اضلاع آن شهروندان، گردشگران و سرمایه گذاران باشند در سایه نماد سازی با برند و برقراری تعلق شهری تحقق خواهد یافت.
بهزاد تعیین محصول، طراحی برند، دریافت گواهینامه مالکیت معنوی، انعقاد قرارداد با تولید کنندگان، ورود به بستر خرید و فروش و ایجاد هاب فروشگاهی از طریق دیجیتال مارکتینگ و شروع به برنامه های توانمند سازی در برند محصولات تولیدی را از اقدامات انجام شده دانست که پیاده سازی آن تحول قابل ملاحظه ای را در جهش تولید و افزایش تعاملات موثر فضای کسب و کار ایجاد می نماید.
شایان ذکر است سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی تاکنون 16 برند همیار زیست، مشهد گوشت، همیار گردشگر، همیار بازرگان، همیار انرژی، همیار دیجیتال، همیار سازه، مشهد بیمه، همیار بان، همیار سرمایه، همیار دانش، موتور یار، معین کالا و همیار سلامت را به ثبت رساند که بهره برداری از این برند ها مسیر قابل اتکایی در توسعه برندینگ شبکه های تامین و توزیع داخل کشور می باشد و نوید دهنده نقش آفرینی توان شهری کشور در تجارت خارجی خواهد بود./م.ا/2352/


#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیاربان #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #مشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 4 شهریور 1399
  • تعداد بازدید: 125موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار