معاون بازرگانی سازمان همیاری استان تاکید کرد:

تعامل دفتر شهری و سازمان همیاری برای راهبری برنامه های توسعه شهری

تعامل دفتر شهری و سازمان همیاری برای راهبری برنامه های توسعه شهری معاون بازرگانی سازمان همیاری در دیدار با مدیر کل دفتر شهری استانداری خراسان رضوی بر استمرار و تقویت تعاملات دو جانبه برای تمرکز و راهبری برنامه های توسعه شهری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، ناصر بهزاد با اشاره به دیدارش با خادم پیر مدیر کل دفتر شهری و شوراها های استانداری خراسان رضوی اظهار داشت :
برخورداری استان از ظرفیت بیش از هفتاد شهرداری خدمت مناسبی جهت افزایش ضریب خدمت رسانی به مردم است و سازمان همیاری استان بستر ساز الگوهای اجرایی مشارکتی برای توسعه مدیریت شهری است.
بهزاد با اشاره به موضوع تعیین اولویت ها برای پاسخگویی تقاضا های شهری در راستای رفع نیاز های عمرانی و خدمات شهری گفت: برنامه ریی برای ارتقاء سطح درآمد شهرداریا و خود کفایی آنها با طرح های نوآورانه درآمدزا به جدیت دنبال می گردد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت دفتر شهری و فنی استانداری از برنامه های سازمان همیاری افزود: قطعا با افزایش تعاملات این دو نهاد تخصصی می توانیم خدمات رسانی و پشتیبانی بهتری را از شهرداریها استان با کمک آنها داشته باشیم.
معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده جهت اعتبارات قیر رایگان شهرهای زیر 50 هزار نفر استان گفت: تحقق این امر در سال جاری، ضمن تسریع در طرح های عمرانی شهرداریها، نقطه تحولی در ارتقاء ضریب خدمات شهرداری های کم برخوردار خواهد بود.
در این دیدار مدیر کل دفتر شهری و شوراها های استانداری خراسان رضوی با تاکید بر هم افزایی سازمان و دفتر شهری در هدایت متناسب منابع و اعتبارات شهری جهت تحقق اهداف شهری اظهار داشت: کاهش فرآیند های خرید و بهره گیری از توان بالقئه شهرداری های استان در بخش اقتصادی بعنوان یک ضرورت می بایست دنبال گردد.آقای خادم پیر استقبال از واحد سازمان برای تعاملات حداکثری در حوزه بازرگانی افزود: تشکیل جلسات مستمر تخصصی و همسان سازی اقدامات اجرایی برای توسعه شهری در محور مبلمان شهری، خدمات اجرایی و بهینه کردن اعتبارات در اجرای طرح های اقتصادی از موضوعاتی است مه در برنامه ریزی دفتر شهری با همکاری سازمان همیاری استان پیگیری می گردد.
گفتنی است، در پایان این جلسات بر برگزاری جلسات مستمر تخصصی به صورت مداوم و برنامه ریزی شده تاکید شد./م.ا/2382/


#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش#همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #مشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 12 مهر 1399
  • تعداد بازدید: 98موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار