مدیر واحد بیمه سازمان همیاری استان؛

دوچرخه های اشتراکی همگانی شهرداری مشهد بیمه می شوند

همکاری بیمه ای سازمان همیاری شهرداریها با شرکت الیت شهرداری مشهد

دوچرخه های اشتراکی همگانی شهرداری مشهد بیمه می شوند مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای همیارسازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از همکاری با شرکت الیت شهرداری مشهد در حوزه صدور بیمه نامه حوادث برای دوچرخه های اشتراکی همگانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، منیره تفضلی با بیان این خبر گفت: این تفاهم نامه همکاری بین سازمان همیاری و شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد منعقد می شود و بر اساس آن، از ظرفیت سرکت بیمه همیار برای ارائه خدمات به این شرکت استفاده خواهد شد.
وی افزود: صدور بیمه نامه حوادث برای استفاده كنندگان از طرح سامانه اجرایی دوچرخه اشتراکی همگانی هوشمند این شرکت از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای همیار ادامه داد: همچنین ارائه خدمات مشاوره های در خصوص انواع موضوعات بیمه ای دیگر از جمله تفاهمات صورت گرفته بین سازمان همیاری و شرکت الیت شهرداری مشهد خواهد بود./.م.ا/2506/
#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش#همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان

  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 28 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 58موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار