دردیدار با مدیران عامل سازمان فردوسها و شرکت همیاران شمال شرق مطرح شد؛

گسترش فعالیت های مشترک بین سازمان های همیاری وفردوس های شهرداری مشهد

گسترش فعالیت های مشترک بین سازمان های همیاری وفردوس های شهرداری مشهد دردیدار با مدیران عامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد و شرکت همیاران شمال شرق بر گسترش فعالیت های مشترک بین این دونهاد تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، علی سپهر در دیدار با مدیر عامل و جمعی از مدیران سازمان فردوس های شهرداری مشهد در خصوص گسترش کمی و کیفی خدمات بحث و گفتگو کردند.
مدیر عامل همیاران شمال شرق ضمن معرفی فعالیت ها در حوزه بازرگانی و توسعه اقتصادی بر افزایش همکاری های مشترک تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی دامغانی نیز ضمن رضایت از نوع و کیفیت خدماتی که در زمینه تامین نیرو به سازمان فردوس ها ارایه می گردد، ابراز خرسندی کرد. همچنین از آمادگی این سازمان در اجرای پروژه های مرتبط با ممیزی قبور سطح آرامستان ها و زیارت مجازی با همکاری شرکت همیاران شمال شرق خبر داد./.م.ا/2508/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش#همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 28 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 64موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار