در راستای تحقق هرچه مطلوب تر رسالتها و در مسیر ارائه خدمات ؛

منشور اخلاقی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی صادر شد

منشور اخلاقی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی صادر شد منشور اخلاقی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به منظور رعایت توسط کلیه کارکنان این مجموعه اقتصادی در مسیر خدمت گزاری و انجام فعالیت ها و رسالتهای این نهاد صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، متن کامل منشورحقوق شهروندی در این نهاد بزرگ اقتصادی به شرح ذیل است:
ما کارشناسان، روسا و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با هدف کمک به خودکفایی، تامین نیازها و افزایش توان مالی شهرداری های عضو، ایجاد درآمدهای پایدار، انجام فعالیت های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی سودآور و استفاده بهینه از کلیه منابع از اصول زیر به عنوان منشور اخلاقی مورد توافق پیروی نموده و در مسیر خدمتگزاری ها، متعهد به اجرای دقیق آن هستیم.
کارکنان سازمان با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمت به مراجعان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار می دهیم.امانت داری، صداقت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی به موقع، تعهد، دقت، سخت‌کوشی، نظم و انضباط اداری و وجدان کاری از جمله اصول فرهنگ سازمانی ماست.خلاقیت و نوآوری و افزایش مستمر دانش و مهارت مورد اهتمام جدی ماست و برآنیم تا با استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی، ارائه دهنده خدمات نو به مراجعان باشیم. همچنین بر اساس این منظور برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی، پرهیز از اسراف و رعایت صرفه جویی در سازمان و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار، افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته سفارشات دینی و بهداشت فردی و اجتماعی و تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل همکاران و پرهیز از هرگونه غیبت و شایعه در سازمان از جمله اصول اساسی کارکنان این مجموعه خواهد بود.
استفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت مقررات و سلسله مراتب سازمانی، انتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران را در جهت پیشبرد اهداف سازمان در نظر خواهیم داشت و شکیبایی را پیشه خود میسازیم و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی، پاسخگوی ارباب رجوع بوده و به حفظ کرامت انسانها ارج می نهیم همچنین با استقبال از نظرات و پیشنهادات سازنده و بسط فرهنگ انتقاد پذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد./م.ا/2514/


#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان

  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 30 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 65موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار