در جلسه شورای مدیران واحدهای تابعه سازمان مطرح شد؛

پیگیری موانع و مشکلات شرکتها و موسسات تابعه در جهت تحقق هرچه بهتر اهداف سال 1400

پیگیری موانع و مشکلات شرکتها و موسسات تابعه در جهت تحقق هرچه بهتر اهداف سال 1400 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه شورای مدیران شرکت های موسسات تابعه سازمان از تلاش برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تابعه از طریق مبادی ذی ربط به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف و برنامه های سال1400 تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، محمد سنجری دراولین جلسه شورای مدیران شرکتها وموسسات تابعه این نهاد که صبح امروز به میزبانی موسسه صنعتی گوشت مشهدبرگزار شد، ضمن تبریک سال جدید و اهمیت توجه به منویات مقام معطم رهبری گفت: شعار امسال به عنوان نقشه راهی در جهت تحقق برنامه های کشور نسبت به سال قبل به صورت کامل تر و جامع تر تدوین شده است ما نیز به عنوان هلدینگ اقتصادی سازمان همیاری این شعار را به عنوان یک راه کار اساسی برای پیشبرد اهداف مجموعه شرکتها و موسسات تابعه استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر ظرفیت سازی ها و رصد موضوعات در سال جدید افزود: ما نیز برای اینکه بتوانیم در مجموعه خودمان موانع و مواردی را که با دیگر دستگاه های مختلف ارتباط دارد را مرتفع کنیم، کمیته را با محوریت معاونت سرمایه گذاری سازمان با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با حضور مدیران و نمایندگان شرکتها و موسسات تابعه ایجاد خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس خود را مکلف می دانیم که موانع و مشکلات شرکتها و موسسات تابعه را از طریق مبادی ذی ربط و موادی که مرتبط با نهاد و دستگاه های مختلف است را پیگیری کنیم و انتظار داریم کلیه مدیران از همین ابتدای سال به صورت جدی در جهت تحقق برنامه های مجموعه های خود را تلاش کنند.
وی با اشاره به تدوین بودجه سال 1400 مجموعه سازمان همیاری متناسب با ضوابط و مقررات شهرداریها و به صورت منابع و مصارف بیان کرد: همه شرکتها و موسسات می بایست در راستای تحقق کاهش 10درصدی هزینه ها، صرفه جویی و مدیریت منابع انسانی، هزینه های اداری و ... را در سال جدید در دستور کار داشته باشند، قطعا می توان بسیاری از آنها را به نحو مطوب پوشش داد.
سنجری با اشاره به برنامه ریزی های پیش بینی شده برای مدیریت بهتر سرمایه گذاریهای صورت گرفته افزود:تکمیل پروژه های نیمه تمام سازمان از جمله شهرک انرژی دوغارون و شهرک حمل و نقل خواف در اولویت برنامه های سازمان قراردارد و تلاش هایی برای رفع موانع ایجاد شده صورت گرفته است؛ قطعا این دو پروژه بستر بسیار ازشمند و خوبی در حوزه سرمایه گذاری هستند و در ایجاد درآمد پایدار برای سازمان موثر خواهند بود.
وی با تاکید بر انجام تعهدات هریک از شرکتها و موسسات تابعه برای تحقق هرچه بهتر اهداف و برنامه های آنها در سال جاری عنوان داشت: باید تلاش شود مباحث داخلی در درون مجموعه ها مدیریت شود و همچین رعایت عدالت، چارچوبهای قانوبی و آیین نامه ها مالی و معاملاتی و ... در اولویت مدیران مجموعه ها قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد شرکتها و موسسات در حوزه معاونت سرمایه گذاری درجهت تقویت نقاط قوت و ضعف واحدهای تابعه سازمان تصریح کرد: این کمیته شامل کارشناسان اداری، مالی، حقوقی و ... خواهد بود و به نوعی در قالب خودارزیابی به شناسایی و تقویت نقاط ضعف و قوت در حوزه مختلف خواهد پرداخت تا علاوه بر ایجاد رشد و ارتقاء در حوزه های مختلف، در هر زمانی آمادگی پاسخگویی به تمامی دستگاه های نظارتی نیز فراهم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بر طرف شدن محدودیتهای کرونا به ویژه برای واحدهای گردشگری سازمان و ایجاد رونق در آن ها همه مجموعه ها کمک کنند تا در پایان سال 1400 شاهد تحقق اهداف، برنامه ها و موفقیتها در تمام حوزه ها باشیم../م.ا/۲۵۷9/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 16 فروردین 1400
  • تعداد بازدید: 118موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار