با همراهی برخی مدیران ستادی سازمان؛

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری و مدیرکل مالی شهرداری مشهد

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری و مدیرکل مالی شهرداری مشهد در دیدار مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با مدیرکل مالی و ذیحساب شهرداری مشهد بر همکاری های دو مجموعه در حوزه های تامین مالی پروژه ها و اقدامات مشترک سازمان و شهرداری مشهد تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، محمد سنجری نشستی با احمد صالح آبادی مدیرکل مالی شهرداری مشهدکه با همراهی معاون بازرگانی، مدیران مالی، امور مناطق و همچنین هماهنگی امور سازمان های شهرداری مشهد این نهاد برگزار شد، گفت: به عنوان سازمانی از بدنه شهرداریهاتلاش داریم با استفاده از منابع موجود بهترین خدمات را به شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های وابسته ودیگر شهرداریهای استان ارائه دهیم.
وی با اشاره به مراودات کاری و مالی انجام شده و در حال انجام با شهرداریهای مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری مشهد افزود: امیدواریم در سایه تعامل و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب بین سازمان همیاری و شهرداریها بتوانیم به نحو مطلوبتری به خدمات دهی لازم را در حوزه های مور نیاز شهرداری مشهد و مناطق و سازمانهای وابسته داشته باشیم.
مدیرکل مالی شهرداری مشهد نیز دراین جلسه با بیان اینکه ما سازمان همیاری را جدااز شهرداری مشهد نمی دانیم افزود: تلاش داریم بر اساس ضوابط و قراردادهای بین دو مجموعه، تامین های مالی برای پروژه ها و همکاری های فی مابین انجام شود.
احمد صالح آبادی با اشاره به تلاش بخش در جهت برنامه ریزی و اتخاذ رویه های متمرکز در مراودات مالی سازمان همیاری و شهرداری مشهد، ادامه داد: قطعاً تامین مناسب منابع مالی می توان سازمان همیاری را به عنوان یک بازوی حمایتی و پشتیبانی در ارائه خدمات به شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته و کمک به رشد مدیریت شهری در مشهد توانمند تر سازد./م.ا/2623/

#barand_hamyar

#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 7 اردیبهشت 1400
  • تعداد بازدید: 61موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار