معاون سرمایه گذاری سازمان همیاری استان؛

جلسات کارشناسی برای ارزیابی چالشهای شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری برگزار می شود

جلسات کارشناسی برای ارزیابی چالشهای شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری برگزار می شود معاون سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر با حضور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارشناسان شرکتها و موسسات تابعه به منظور ارزیابی و شناسایی چالشها و رفع موانع حوزه سرمایه گذاری هریک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، اسماعیل سلطان خواه با اشاره به جلسه هم اندیشی صبح امروز با مدیرعامل و کارشناسان مجرب و باتجربه شرکت ژلاتین آریا گفت:در این جلسه ضمن بررسی وضعیت فعلی، چالشها، مشکلات، ظرفیتها و پتانسیلهای این واحد تولیدی، در خصوص سازوکارهای راه انداری آن تصمیم گیری شد.
وی افزود: یکی از وظایف ذاتی این معاونت در سازمان همیاری نظارت مستمر برعملکرد شرکتها و موسسات تابعه است که از ابتدای سال جاری بازدید هایی را به همین منظور به صورت مداوم برنامه ریزی کرده ایم.
معاون سرمایه گذاری، برنامه ریزی و امور شرکتهای سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در نظر داریم جلسات تخصصی مستمری به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظرات کارشناسی اعضای هیات مدیره، مدیران، فعالان و دست اندرکاران با تجربه هریک از شرکتها و موسسات تابعه به صورت هفتگی برگزار کنیم./م.ا/2756/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان

  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 23 تیر 1400
  • تعداد بازدید: 94موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار