یادداشت هفته:

کارآمد سازی و معرفی ارکان سازمان درتمامی سطوح جهت مسئولیت پذیری و نقش آفرینی رو به رشد آن ها در امتداد قانون مداری، شفافیت مالی، اعتماد سازی و پیگیری مسئولانه در راستای توسعه ارائه خدمات نوین و خلاقانه و ایده پردازانه به شهرداری ها و نیز بازاریابی جهت شناسایی و همکاری با دیگر نهادها، سازمان ها و بخش های خصوصی نیازمند به خدمات و پتانسیل ها بالقوه و بالفعل سازمان

کارآمد سازی و معرفی ارکان سازمان درتمامی سطوح جهت مسئولیت پذیری و نقش آفرینی رو به رشد آن ها در امتداد قانون مداری، شفافیت مالی، اعتماد سازی و پیگیری مسئولانه در راستای توسعه ارائه خدمات نوین و خلاقانه و ایده پردازانه به شهرداری ها و نیز بازاریابی جهت شناسایی و همکاری با دیگر نهادها، سازمان ها و بخش های خصوصی نیازمند به خدمات و پتانسیل ها بالقوه و بالفعل سازمان بسم الله الرحمن الرحیم
در یادداشت این هفته به مسأله ارائه تصویر واقع گرایانه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ذاتی سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی و نیز ‌به پتانسیل ها و قابلیت های دست‌یافته در چهارچوب چشم انداز ،برنامه ها،رویکردها وجهت گیری های مدیریتی سازمان در تمام سطوح از هیأت مدیره، مدیرعامل تا سطح مدیران شرکت ها و موسسات تابعه ونیز کارشناسان و کارکنان در فضای روبه آینده شش ماهه دوم خواهیم پرداخت با دو #هدف و دو #قالب #بازنمایی و #روشنگری صورت خواهد گرفت.
همانگونه که اشاره رفت سازمان همیاری درنظر دارد گفتگو های صادقانه ، شفاف، روشن و واقع گرایانه از خود به صورت متداول اقدام به این ب نامه گفتگو محور ایجابی بپردازند که با دو هدف اصلی ۱_کارآمد سازی و معرفی ارکان سازمان درتمامی سطوح جهت مسئولیت پذیری و نقش آفرینی رو به رشد آن ها در امتداد قانون مداری، شفافیت مالی، اعتماد سازی و پیگیری مسئولانه در راستای توسعه ارائه خدمات نوین و خلاقانه و ایده پردازانه به شهرداری ها و نیز بازاریابی جهت شناسایی و همکاری با دیگر نهادها، سازمان ها و بخش های خصوصی نیازمند به خدمات و پتانسیل ها بالقوه و بالفعل سازمان
۲_ دومین هدف روشنگری افکار عمومی، اعضای شورای اسلامی تمام شهرستان ها و شهرداران استان که در واقع سازمان متعلق به آنها به عنوان صاحبان سهام این نهاد است و سازمان در نظر دارد به عنوان امین آن ها در پرتوی این گفتگو ها به توسعه آگاهی بخشی به ویژه میان اعضای جدید شورای اسلامی شهر های استان و شهرداران جدید بپردازند و نکته بعدی روشنگری اقدامات میان افکار عمومی و در واقع شهروندان نهاد شهرداری‌های استان است و اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی برای توسعه پایدار شهر های استان با مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی و شهری شهرداری ها و مسأله دیگری که باید به این اهداف افزود مزیت رقابتی و توانمند بودن این نهاد در رقابت با دیگر پیمانکاران شهرداری است که تفاوت توانمندی ،کارآمدی ،کیفیت و سرعت در اجرای تعهدات خود است و دیگر مسأله در هدف دوم اینکه شهرداری های استان و شوراها به خوبی می‌دانند فعالیت های که سازمان همیاری درحوزه های مختلف که براساس دو معیار ماموریتی و دارای قابلیتی انجام میدهد منافعش به خود شهرداری‌ها باز می‌گردد لذا بزرگترین سرمایه سازمان همیاری؛ اعتماد شهرداری ها برای تداوم همکاری ها است. اما درپایان به دو قالب و شکل اجرای این پروژه تبیینی و اعتماد آفرین میان مردم اشاره کوتاه خواهم داشت ۱گفتگو با اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، تمامی معاونین، شرکت ها و موسسات تابعه سازمان ۲شکل و قالب دوم با شهرداران ،شوراها ،مدیران استانی و نیز مجموعه های مرتبط و همکار در اجرای پروژه ها و فعالیت های سازمان__ضمن سپاس از همراهان و تمامی همیاران
محمد سنجری
مدیر عامل سازمان/م.ا//2841


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 20 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 74موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار