در دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با شهردار مطرح شد؛

استفاده از کمک های سازمان همیاری درجهت اجرای برنامه های شهرداری باخرز

استفاده از کمک های سازمان همیاری درجهت اجرای برنامه های شهرداری باخرز در دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با شهردار باخرز بر بهره گیری از کمک های سازمان در جهت رفع نیازها و اجرای برنامه ها و طرح های مدیریت شهری این شهر تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، محمدرضا تازیکی در نشستی مشترک با محمود مکاری شهردار باخرز دیدار و در خصوص مسائل، مشکلات و سازوکارهای رفع نیازهای این شهرداری گفتگو کرد.

در این نشست بر آمادگی سازمان همیاری برای در اختیارقراردادن ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری باخرز با تکیه بر افزایش تعاملات و ارتباطات دوجانبه تاکید شد.

همچنین ضمن الویت بندی و تشریح مسائل و چالش های شهرداری باخرز در حوزه های گوناگون بر بکارگیری مناسب از توان اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری و ... سازمان همیاری و مشارکت و کمک به تحقق برنامه ها، طرح های سرمایه گذاری و تامین نیازمندیهای این شهر تاکیدشد./م.ا/3255/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 19 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 384موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی