در بازدید تیم تخصصی سازمان همیاری انجام شد؛

شناسایی طرح های اقتصاد محور شهرهای منطقه ترشیز برای تدوین اطلس اقتصادی

شناسایی طرح های اقتصاد محور شهرهای منطقه ترشیز برای تدوین اطلس اقتصادی تیم تخصصی سازمان همیاری به منظور شناسایی طرح های اقتصادی پایدار از شهرهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کندر و ریوش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، تیم تخصصی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی متشکل از فاطمی معاون بازرگانی، ایروانی مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی و نماینده ویژه مدیرعامل و مدیران موسسه آموزش، دفتر فنی، ماشین آلات و مشاور سرمایه گذاری بخش خصوصی سازمان همیاری از شهرهای منطقه ترشیز استان خراسان رضوی دیدن کردند.

در این بازدید ها که با همراهی مدیران شهری، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کندر و ریوش انجام شد، ضمن شناسایی ظرفیتها، پتانسیلها و نیازها و اولویت های مدیریت شهری، طرح ها و پروژه های قابل اجرا در حوزه اقتصاد پایدار این منطقه شناسایی شد.

این بازدید ها به صورت دوره ای و در راستای تدوین اطلس اقتصادی شهرهای مختلف استان برنامه ریزی شده است. /م‌.ا/3279/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 27 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 327موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی