مدیرعامل سازمان همیاری استان خبر داد؛

ورود موسسه صنعتی گوشت سازمان همیاری به بازارهای بین المللی در کشورهای عربی

ورود موسسه صنعتی گوشت سازمان همیاری به بازارهای بین المللی در کشورهای عربی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در جریان سفرش به امارات ظرفیتهای بازار گوشت و سازوکارهای تامین نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس را از طریق موسسه صنعتی گوشت مشهد بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، محمدرضا تازیکی با همراهی سید مجید موسوی مدیر موسسه صنعتی گوشت مشهد در جریان یک سفر کاری به امارات، ضمن بازدید از بازارهای گوشت شهرهای عجمان، شارجه و دبی، ظرفیت بازار، نحوه قیمت گذاری و پتانسیلهای واردات این محصول را با مذاکره با چندین وارد کننده و واحد توزیع کننده گوشت در این کشور مورد بررسی قرار دادند.

وی در این خصوص عنوان کرد: در جریان این بازدیدهای کارشناسی، مسیرهای همکاری و تامین گوشت کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق ایران، پاکستان و قزاقزستان با استفاده از ظرفیتهای تخصصی و بازرگانی موسسه صنعتی گوشت مشهد و نحوه ورود به بازارهای بین المللی این حوزه مورد بررسی فنی قرار گرفت./م.ا/۳۲۸۰/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 27 مرداد 1401
  • تعداد بازدید: 259موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی