با حضور مدیرعامل سازمان همیاری؛

تفریغ بودجه 3 ماهه نخست 1401 شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری بررسی شد

تفریغ بودجه 3 ماهه نخست 1401 شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری بررسی شد جلسات بررسی تفریغ بودجه 3 ماهه نخست 1401 شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، این جلسات صبح امروز با حضور محمدرضا تازیکی مدیرعامل، توسلی معاون اداری مالی و مدیران شرکتها و موسسات زیرمجموعه سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار شد.
در این جلسات جدول مقایسه ای بودجه 3 ماهه نخست سال جاری و سال گذشته مربوط به شرکت های همیارسازه توس، همیار زیست گستر پردیسان و همیاران شمال شرق و موسسات توسعه گردشگری و آموزش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت./م.ا/3290/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 1 شهریور 1401
  • تعداد بازدید: 293موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی