در دیدار مدیران عامل دو سازمان تاکید شد؛

توسعه همکاری های سازمان های همیاری و مشاغل شهری شهرداری مشهد

توسعه همکاری های سازمان های همیاری و مشاغل شهری شهرداری مشهد
نشست مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد با موضوع بررسی ظرفیتها و زمینه های مشترک در جهت توسعه همکاری ها این دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، این نشست مشترک ظهر امروز با حضور محمدرضا تازیکی مدیرعامل، سلمان امانی معاون بازرگانی سازمان همیاری و محمد جواد مشیری مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی همکاریهای پیشین دو سازمان و تشریح ظرفیتهای سازمان همیاری و شرکتها و موسسات تابعه و زمینه ها و رویکرد تعاملی جدید این نهاد بر گسترش همکاری ها  و تعاملات دو جانبه به ویژه در حوزه های اقتصادی تاکید شد.
همکاری در بخش عمرانی، احداث و ساماندهی فروشگاه های شهرما، بازارچه ها، مشاغل شهری اعم از شب بازارها و روزبازارها، بازارهای هفتگی، تامین نیازمندیها و تجهیزات سازمان مشاغل شهری شهرداری مشهد و ... موضوعاتی هستند که می توان از ظرفیتهای مختلف سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در این حوزه ها استفاده شود./م.ا/3352/


موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی