بررسی برنامه های عملیاتی پایان سال در شورای معاونان سازمان همیاری

بررسی برنامه های عملیاتی پایان سال در شورای معاونان سازمان همیاری شورای معاونان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به منظور بررسی موضوعات و برنامه های عملیاتی پایان سال بخش های ستادی، معاونتها و واحدهای تابعه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، این جلسه صبح امروز با حضور محمد رضا تازیکی مدیرعامل، معاونان اداری مالی، سرمایه گذاری، بازرگانی، مدیران بازرسی، سرمایه گذاری و ... سازمان همیاری برگزار شد.
در این جلسه ضمن پیگیری برنامه های حوزه بازرگانی و سرمایه گذاری و آخرین وضعیت شرکتها و موسسات تابعه، تفریق بودجه 9 ماهه و برنامه های عملیاتی مربوط به پایان سال سازمان و واحدهای تابعه مورد بررسی قرار گرفت./م.ا/3407/


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 1 بهمن 1401
  • تعداد بازدید: 74موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی