دیدار مدیرعامل با مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی

در نشست مشترک محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با قوسیان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدایی از مسایل و موضوعات مرتبط دومجموعه به ویژه همکاری های این نهاد با سازمان همیاری در حوزه احداث شهرک حمل و نقل خواف و شهرک انرژی در دوغارون گفتگو کردند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار