درراستای همکاریهای مشترک انجام شد؛

توافقات شرکت همیاران شمال شرق و سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاوری شهرداری مشهد

توافقات شرکت همیاران شمال شرق و سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاوری شهرداری مشهد مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداریهای استان از توافقات صورت گرفته با سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در خصوص همکاری های مشترک در حوزه های مختلف خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، علی سپهر با اشاره به دیدارش با مسعود رضوی مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد و دیگر مدیران این مجموعه گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته آمادگی داریم در حوزه های مختلف تامین نیرو، بازرگانی، ارائه خدمات اقتصادی و عمومی همکاری های مان را با این سازمان توسعه دهیم.
مسعودرضوی مدیر عامل سازمان میادین نیز با اعلام موارد قراردادهای پیش رو و ابراز رضایت از خدمات همیاران شمال شرق ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعاملات درون سازمانی و بهره گیری از ظرفیت های این شرکت در پروژه های سازمان میادین، از خدمات حوزه بازرگانی و سایر موارد سخن گفتند./م.ا/2577/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 15 فروردین 1400
  • تعداد بازدید: 69موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار